Privacy

Privacyverklaring WOON Makelaars

U heeft te maken met makelaardij WOON Makelaars.
WOON Makelaars is een NVM-makelaar/taxateur.
Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van een kantoorautomatiseerder. Dit brengt mee dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Gelet op de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) per 25 mei 2018 aan dit gebruik stelt, hebben wij onderhavige Privacyverklaring opgesteld. Hierin kunt u lezen hoe WOON Makelaars en haar kantoorautomatiseerder omgaan met uw gegevens. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan de NVM worden verstrekt en wat zij met deze gegevens doet.
 

Van welke diensten van WOON Makelaars maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren met ons in contact komen.
 

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan WOON Makelaars:
 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.
 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.
 
U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan WOON Makelaars:
 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een woning huren. Zie 4.
 
Als u op zoek bent naar een woning en u heeft ons hiervoor niet voor de opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het ons aanbod Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via ons wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via ons wordt aangeboden. Zie 6.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via ons wordt aangeboden. Zie 7.
 Overige dienstverlening:
U wilt u laten bijstaan door een NVM-makelaar in het kader van overige dienstverlening:
•   U schakelt een NVM-makelaar in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van 
    vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan,
ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d.
Zie 10.


Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is makelaardij WOON Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
WOON Makelaars
KvK nummer 67414435
Rogstraat 6
5361 GR Grave
info@woonmakelaars.nl
0486-420208
 

Gegevensverstrekking aan de NVM/Brainbay

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstekt aan NVM/Brainbay. DE NVM/Brainbay doet het volgende met deze gegevens:
 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.
 

Wij nemen uw privacy serieus

WOON Makelaars en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. WOON Makelaars besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens WOON Makelaars van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar WOON Makelaars.
NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact met ons op, wij zorgen dan dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar ons. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van WOON Makelaars, neem dan eerst contact op met ons. Mocht u er met de ons niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Hoe lang bewaart de WOON Makelaars de gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaren wij echter langdurig:
 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaren wij 20 jaar, omdat WOON Makelaars gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat WOON Makelaars de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaren wij 5 jaar.


1.       U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor WOON Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stellen wij ook uw identiteit vast
Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u 
verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. a 3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.
 
Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden           
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens
ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van uw woning.
e 2 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt. geen 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/Brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, koper, taxateur, aankoopmakelaar, dienstverlener woningpresentatie (alleen NAW-gegevens)
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar
e Funda
 
 

2.       U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor WOON Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stellen wij ook uw identiteit vast. Ook wordt u 
mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit funda.
De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verhuur.  a 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.
Indien met ons is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op onze eigen website. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
 a,c,d 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht   a 3 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. c 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens
ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw woning.
d 2 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt. geen 3 jaar
Wanneer de woning is verhuurd, de huurpijs en huurcondities a 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM/Brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Huurder, dienstverlener woningpresentatie (alleen NAW-gegevens)
c Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar
d Funda
 
 

3.       U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor WOON Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stellen wij ook uw identiteit vast.
Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 3 jaar
Uw leeftijds en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  geen 20 jaar
Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. 
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.
d 2 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt.  geen 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verkoper en verkoopmakelaar
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
d Funda
 

4.       U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor WOON Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stellen wij ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 3 jaar
Uw leeftijd en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets of Qii). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden 
worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.
b 2 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt.  geen 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder, verhuurmakelaar
b Funda
 

5.       U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via WOON Makelaars wordt aangeboden

In dit contact maken wij met u en eventueel uw makelaar bezichtigingsafspraken, geven wij u een goed beeld van de woning en leggen wij vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
 
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning a 1 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt. a 1 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand
 
 
 

6.       U wilt een woning kopen die via WOON Makelaars wordt aangeboden

Voor dit contact staan wij met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voeren wij de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stellen wij ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Uw mening over de woning. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper. a 3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

7.       U wilt een woning huren die via WOON Makelaars wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Uw leeftijd en gezinssamenstelling. a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets of via Qii. a  5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. a 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verhuurder
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 
 

8.       U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door WOON Makelaars

Het doel van dit contact is dat wij u op de hoogte brengen van mogelijk voor u interessante woningen of bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.  geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan ons verstrekt.  geen Tot intrekking van toestemming
 
  
 

9.       U wilt een taxatie van een woning laten uitvoeren en u heeft hiervoor WOON Makelaars ingeschakeld.

Het doel van dit contact is dat wij voor uw woning een taxatie uitvoeren. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens
Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  a 20 jaar
Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen. a 20 jaar
Overige informatie die u aan ons verstrekt.  geen 20 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Vereniging van Eigenaren, terreinbeherende organisaties, zoals particuliere
grondeigenaren, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, Pro-rail en dergelijke bedrijven. 
 

10. U schakelt een NVM-makelaar in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan,
ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d.

Het doel dat de NVM-makelaar voor ogen heeft is u advies geven op bovengenoemde gebieden. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en om u deskundig (schriftelijk en/of telefonisch) advies te geven op grond van de opdracht tot dienstverlening. Hieronder vindt u in hoofdlijnen gegevens die kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens
Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  a 20 jaar
adviezen, overeenkomsten, inkomensgegevens, jaarrekeningen, pachtovereenkomsten, vergunningen, zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, onteigeningscontracten, bouwplannen en alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.  a 20 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Validatie instituut op taxaties.
 

Gegevensgebruik door de NVM

WOON Makelaars verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM.  De NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke.
De contactgegevens zijn:
NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.
 
 De NVM doet het volgende met deze gegevens:
 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.
 

A          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.
 

B          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.
 

C          Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:
 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.
 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid.
 
30-09-2019 WOON Makelaars